O szkole

SZKOŁA KRAJOBRAZU

Trwa nabór na rok 2018, który rozpocznie się semestrem zimowym w styczniu 2018!

Jeleniogórska Szkoła Fotografii jest rocznym studium, które istnieje w ramach działalności Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Szkoła kontynuuje ponad dwudziestoletnią tradycję Wyższego Studium Fotografii i Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii, kierowanych przez Ewę Andrzejewską i Wojciecha Zawadzkiego.

Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i warsztatowe dotyczące głównie fotografii szeroko pojętego krajobrazu. W ramach zajęć przewidziany jest plener fotograficzny oparty o zajęcia praktyczne i spotkania autorskie z fotografami.

Jeleniogórska Szkoła Fotografii dedykowana jest tym zainteresowanym, którzy posługują się techniką cyfrową jak również zwolennikom fotografii tradycyjnej, a więc wszystkim zainteresowanym dziedziną fotografii.

Jeleniogórska Szkoła Fotografii kieruje się tym , by przekazać słuchaczom jak największą dawkę wiedzy niezbędnej do ich rozwoju twórczego, od zagadnień warsztatowo – sprzętowych , a więc umiejętności po głębsze poznanie fotografii jako dziedziny sztuki.

Jeleniogórska Szkoła Fotografii przykłada dużą wagę do fotografii tradycyjnej prowadzącą poprzez naświetlenie negatywu do powstania obrazu za pomocą obróbki chemicznej w ciemni. Program obejmuje, poprzez prezentację, naukę wykonywania wysokiej jakości negatywów, ich obróbki oraz praktycznej umiejętności wykonywania odbitek na papierze fotograficznym.
Program Szkoły zawiera również zajęcia z zakresu realizacji obrazu fotograficznego za pomocą klasycznych technik fotograficznych.

Jeleniogórska Szkoła Fotografii zapewnia wiedzę i umiejętności związane z fotografią w technice cyfrowej. Zajęcia obejmują analizę prac i dyskusję nad obrazem zrealizowanym na matrycy cyfrowej oraz poddanym samodzielnej obróbce, korekcie i kreacji za pomocą programów graficznych.

Jeleniogórska Szkoła Fotografii, jest elitarną szkołą, przygotowującą do samodzielnych autorskich przedsięwzięć artystycznych w dziedzinie fotografii. Celem szkoły jest świadomy rozwój każdego ze słuchaczy i pomoc w przyspieszeniu tego rozwoju.

Nauka w Szkole trwa 2 semestry (1 rok).

Program szkoły jest realizowany w systemie zaocznym, na 3-dniowych sesjach (piątek, sobota i niedziela) organizowanych raz w miesiącu, od stycznia do grudnia. Głównym miejscem odbywania zajęć jest Jeleniogórskie Centrum Kultury na ul. Bankowej w Jeleniej Górze.

Nauka jest odpłatna, słuchacze ponoszą również koszty dojazdu, wyżywienia i pobytu podczas sesji oraz koszty materiałów niezbędnych do realizacji obowiązkowych ćwiczeń.

Ilość słuchaczy jest ograniczona do 12 osób. W przypadku zmniejszenia się ilości słuchaczy w trakcie realizacji programu Szkoły czesne ulegnie podwyższeniu lub zostanie zawężony program nauczania.

Koszt jednego semestru wynosi 1200zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

Warunkiem przystąpienia do Studium jest złożenie w Jeleniogórskim Centrum Kultury następujących dokumentów:

– podanie i 2 fotografie
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
-wniesienie opłaty za pierwszy semestr w wysokości 50 procent całości czesnego.

Terminy składania podań o przyjęcie do Studium:  10 stycznia 2018 r.

Pierwszy semestr rozpocznie się zajęciami w styczniu 2018 r.

Wszelkich informacji udziela:
Tomasz Mielech
e-mail: tomasz.mielech@poczta.fm

Jeleniogórskie Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra, ul.1-go Maja 60.
Tel 75 756423880

jck@jck.pl
www.jsf.edu.pl
www.jck.pl

Kadra wykładowców składa się z członków Związku Polskich Artystów Fotografików oraz nauczycieli z dużym doświadczeniem dydaktycznym zdobytym w różnorodnych formach nauczania fotografii w Polsce i za granicą.

Przedmioty i wykładowcy:
-Budowa obrazu fotograficznego – kompozycja, nauka widzenia -Marek Liksztet
-Podstawy edycji cyfrowej obrazu (zapisu cyfrowego) Marek Liksztet – artysta plastyk, członek ZPAF
-Elementy historii fotografii i sztuki – Joanna Mielech – historyk sztuki
-Pracownia fotografii tradycyjnej – teoria , analiza prac studentów, zajęcia praktyczne -Tomasz Mielech- członek ZPAF