Wojciech Zawadzki

Wojciech Zawadzki (ur. w 1950 r.) twórczo zajmuje się fotografią od lat 70. Pierwsze indywidualne wystawy miał w 1978 r. (pt. „Przedmiot”) i w 1979 r. (pt. „Re – media”) w galerii „Foto – Medium – Art” we Wrocławiu. W początkach lat 80. Zawadzki wpływa (m.in. obok Andrzeja J. Lecha) na ukonstytuowanie się nurtu tzw. fotografii elementarnej – twórczości nawiązującej do doświadczeń fotografii amerykańskiej i czeskiej (m.in. Westona, Evansa, Sudka) – którą zaczyna wówczas promować galeria „Foto – Medium – Art”. W okresie 1983 – 1986 galeria ta przygotowała cykl ekspozycji fotograficznych realizujących program „elementaryzmu”. W tym cyklu, w 1984 r. swoją indywidualną wystawę prezentuje Zawadzki.
W końcówce lat 80. artysta rozwija koncepcję tzw. „czystości” wypowiedzi fotograficznej, dowodząc tego w wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach fotografii krajobrazowej (np. „Karkonosze – fotografie z lat 1974 – 1987, BWA, Jelenia Góra, 1989 r.) i w ramach tzw. prac „stykowych” (seria „Kontakty”, Zielona Góra, Jelenia Góra, Szczecin).

Po przeniesieniu się w 1984 r. z Wrocławia do Jeleniej Góry i zintensyfikowaniu działalności edukacyjno – wystawienniczej w ramach „Wszechnicy Fotograficznej” i później (od 1989 r.) jako kurator galerii „Korytarz” Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Zawadzki okazuje się być konsekwentnym promotorem charakterystycznych dla tego środowiska postaw artystycznych, związanych z ideą – organizowanych na przełomie lat 80. i 90. – wystaw fotografii „stykowej” (są tą bezpośrednie odbitki stykowe w formacie kliszy). Sam artysta uczestniczy we wszystkich edycjach „kontaktów”, w latach 1989 – 2001, jest też uczestnikiem i współorganizatorem większości wystaw fotografii górskiej (np. „Karkonosze”, „Góry Stołowe”, „Tatry”, „Góry” itd.). Równocześnie (od poł. lat 80.) Zawadzki rozpoczyna realizację tematu, który będzie rozwijał w serii fotografii ilustrujących wnętrze i  otoczenie jego domu rodzinnego we Wrocławiu.
Ten cykl fotograficznego dokumentu, oszczędnego w wyrazie, nie pozbawiony jednak subiektywnych odniesień, będzie w latach 90. prezentowany na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Miejsce rodzinne we Wrocławiu będzie tu przedmiotem fotograficznych prezentacji autora przez blisko 30 lat.
Ostatnia wystawa z tej serii pt. „Olszewskiego 11”, obejmująca ok. 60 czarno – białych obrazów, odbyła się w początkach 2008 roku w „Domku Romańskim” (galerii OKIS we Wrocławiu).

W 1996 r. Zawadzki bierze udział w porządkującej spuściznę „elementaryzmu” wystawie „Bliżej Fotografii” (BWA Jelenia Góra), pokazanej potem w 9 ośrodkach w kraju, od Suwałk po Szczecin, Zieloną Górę itd. Wystawa ta zbierała dokonania krajowej twórczości, manifestującej się wówczas pod hasłem fotografii „czystej” i wartościowanej w ramach teorii tzw. fotogenizmu – optyki waloryzującej fotografię bezpośrednią, bez ingerencji obrazowych.
Jednocześnie od 1997 r., wraz z realizowanymi fotograficznymi studiami wnętrz, rozpoczyna Zawadzki prace nad cyklem plenerowej fotografii zatytułowanym „Moja Ameryka”. Cykl ten jest w zasadzie kontynuowany do dzisiaj i stanowi syntetyczny efekt wieloletnich doświadczeń artysty z tematem pejzażu miejskiego, jest (subiektywną) rejestracją krajobrazu podlegającego dewastacji. Przy czym fotograficznym zapisom wybranych tematów towarzyszy każdorazowo skupienie nad stroną formalno – walorową zdjęć; poszukiwanie ich wyrazu fotogenicznego, doświadczanego w procesie rejestracji z pomocą klasycznej techniki (stara, wielkoformatowa kamera) i  równoczesnego dociekania w tej mierze autonomii obrazu fotograficznego.
Od 1998 r. artysta intensyfikuje również swoją działalność edukacyjno – wychowawczą, jest kierownikiem i wykładowcą Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze – jednostki dydaktycznej kontynuującej powstałe jeszcze w 1984 r. Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. Czasowo wykłada również w Studium Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu i sporadycznie poza granicami kraju (np. w Danii).

Fotografie Wojciecha Zawadzkiego znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hünfleld (Niemcy), Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej oraz w kolekcjach prywatnych.

Wojciech Zawadzki (ur. w 1950 r.) twórczo zajmuje się fotografią od lat 70. Pierwsze indywidualne wystawy miał w 1978 r. (pt. „Przedmiot”) i w 1979 r. (pt. „Re – media”) w galerii „Foto – Medium – Art” we Wrocławiu. W początkach lat 80. Zawadzki wpływa (m.in. obok Andrzeja J. Lecha) na ukonstytuowanie się nurtu tzw. fotografii elementarnej – twórczości nawiązującej do doświadczeń fotografii amerykańskiej i czeskiej (m.in. Westona, Evansa, Sudka) – którą zaczyna wówczas promować galeria „Foto – Medium – Art”. W okresie 1983 – 1986 galeria ta przygotowała cykl ekspozycji fotograficznych realizujących program „elementaryzmu”. W tym cyklu, w 1984 r. swoją indywidualną wystawę prezentuje Zawadzki.
W końcówce lat 80. artysta rozwija koncepcję tzw. „czystości” wypowiedzi fotograficznej, dowodząc tego w wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach fotografii krajobrazowej (np. „Karkonosze – fotografie z lat 1974 – 1987, BWA, Jelenia Góra, 1989 r.) i w ramach tzw. prac „stykowych” (seria „Kontakty”, Zielona Góra, Jelenia Góra, Szczecin).

Po przeniesieniu się w 1984 r. z Wrocławia do Jeleniej Góry i zintensyfikowaniu działalności edukacyjno – wystawienniczej w ramach „Wszechnicy Fotograficznej” i później (od 1989 r.) jako kurator galerii „Korytarz” Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Zawadzki okazuje się być konsekwentnym promotorem charakterystycznych dla tego środowiska postaw artystycznych, związanych z ideą – organizowanych na przełomie lat 80. i 90. – wystaw fotografii „stykowej” (są tą bezpośrednie odbitki stykowe w formacie kliszy). Sam artysta uczestniczy we wszystkich edycjach „kontaktów”, w latach 1989 – 2001, jest też uczestnikiem i współorganizatorem większości wystaw fotografii górskiej (np. „Karkonosze”, „Góry Stołowe”, „Tatry”, „Góry” itd.). Równocześnie (od poł. lat 80.) Zawadzki rozpoczyna realizację tematu, który będzie rozwijał w serii fotografii ilustrujących wnętrze i  otoczenie jego domu rodzinnego we Wrocławiu.
Ten cykl fotograficznego dokumentu, oszczędnego w wyrazie, nie pozbawiony jednak subiektywnych odniesień, będzie w latach 90. prezentowany na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Miejsce rodzinne we Wrocławiu będzie tu przedmiotem fotograficznych prezentacji autora przez blisko 30 lat.
Ostatnia wystawa z tej serii pt. „Olszewskiego 11”, obejmująca ok. 60 czarno – białych obrazów, odbyła się w początkach 2008 roku w „Domku Romańskim” (galerii OKIS we Wrocławiu).

W 1996 r. Zawadzki bierze udział w porządkującej spuściznę „elementaryzmu” wystawie „Bliżej Fotografii” (BWA Jelenia Góra), pokazanej potem w 9 ośrodkach w kraju, od Suwałk po Szczecin, Zieloną Górę itd. Wystawa ta zbierała dokonania krajowej twórczości, manifestującej się wówczas pod hasłem fotografii „czystej” i wartościowanej w ramach teorii tzw. fotogenizmu – optyki waloryzującej fotografię bezpośrednią, bez ingerencji obrazowych.
Jednocześnie od 1997 r., wraz z realizowanymi fotograficznymi studiami wnętrz, rozpoczyna Zawadzki prace nad cyklem plenerowej fotografii zatytułowanym „Moja Ameryka”. Cykl ten jest w zasadzie kontynuowany do dzisiaj i stanowi syntetyczny efekt wieloletnich doświadczeń artysty z tematem pejzażu miejskiego, jest (subiektywną) rejestracją krajobrazu podlegającego dewastacji. Przy czym fotograficznym zapisom wybranych tematów towarzyszy każdorazowo skupienie nad stroną formalno – walorową zdjęć; poszukiwanie ich wyrazu fotogenicznego, doświadczanego w procesie rejestracji z pomocą klasycznej techniki (stara, wielkoformatowa kamera) i  równoczesnego dociekania w tej mierze autonomii obrazu fotograficznego.
Od 1998 r. artysta intensyfikuje również swoją działalność edukacyjno – wychowawczą, jest kierownikiem i wykładowcą Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze – jednostki dydaktycznej kontynuującej powstałe jeszcze w 1984 r. Wyższe Studium Fotografii w Warszawie. Czasowo wykłada również w Studium Fotografii „Kwadrat” we Wrocławiu i sporadycznie poza granicami kraju (np. w Danii).

Fotografie Wojciecha Zawadzkiego znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hünfleld (Niemcy), Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej oraz w kolekcjach prywatnych.

Wysytawy indywidualne

1978
Przedmiot, Wrocławska Galeria Fotografii

1979
Re-Media, Galeria Foto – Medium Art. , Wrocław

1984
Fotografia, Galeria Foto- Medium Art., Wrocław

1988
50 Fotografii,1985-1987, Galeria ZPAF Katowice

1989
Karkonosze – Fotografie 1974 – 1987 r, Galeria BWA Jelenia Góra

1991
Fotografie, Galeria Image ,Aarhus, Dania

1994
Fotografie, Galeria Pusta, Katowice

1995
Fotografie, Galeria Sztuki Kłodzko

1995
Niepotrzebne Fotografie. Galeria Korytarz, Jelenia Góra

1996
Miejsce i Czas, Mała Galeria Centrum Sztuki Współczesnej,
Warszawa

2000
Miejsce Kamienia, Galeria 48 ,Wałbrzych
Kalendarz, 2000r. Galeria Korytarz Jelenia Góra

2002
Moja Ameryka, Galeria PF, Poznań
Moja Ameryka, Galeria Domek Romański, Wrocław

2003
Moja Ameryka. Galeria Bwa ,Jelenia Góra

2004
Moje Hieroglify. Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra
Portret ulicy. Galeria Karkonoska, Jelenia Góra

2005
Moja Ameryka, Galeria Sztuki Bamberg

2006
Dedykując żyjącym i nieżyjącym grafikom. Galeria Pod Brązowym Jeleniem, Jelenia Góra.
Moja Ameryka, Galeria „Pusta”, Katowice

2008
„Olszewskiego 11” ,Galeria Domek Romański, Wrocław
„Olszewskiego 11” , Galeria „Pusta” Katowice

Ważniejsze wystawy zbiorowe

1978
Karkonosze Wielorakie, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra

1980
Światło, Zespół Roboczy 4 +, Galeria Foto-Medium-Art., Wrocław

1984
Karkonosze, Galeria Sztuki Współczesnej, Jelenia Góra

1985
Polska Fotografia Krajobrazowa 1944 – 1984, Galeria BWA, Kielce

1986
Fotografia Elementarna ,Galeria BWA Szczecin

1987
II Międzynarodowy Salon Sztuki Miniaturowej, Toronto, Canada

1989
Kontakty, Galeria BWA Zielona Góra, BWA Szczecin

1990
Looking East, Galeria Image, Aarhus, Dania
Fotografie, Aachen, Niemcy

1991
Kontakty, Galeria BWA, Jelenia Góra, BWA Zielona Góra

1992
Konfrontacje bez sankcji, Galeria BWA Gorzów Wielkp.
Fotografia Wyobraźni
Fotografia Polska Lat 80-tych, Muzeum Sztuki , Łódź

1993
Karkonosze, Instytut Polski, Lipsk

1994
Kontakty – Spotkania, Galeria BWA Jelenia Góra, Galeria PUSTA Katowice
Fotografie, Galeria FF Łódź
Góry Stołowe, Galeria BWA Jelenia Góra

1995
Konstelacje II, Monachium, Niemcy

1996
Tatry, Galeria PF Poznań, Galeria Korytarz Jelenia Góra
Góry, Instytut Polski Praga
Karkonosze, Galeria BWA Jelenia Góra
Bliżej Fotografii, Galeria BWA Jelenia Góra, BWA Wrocław, BWA Szczecin

1997
Fotografia Roku, Fundacja Turleja , Kraków
Fotografia we Wrocławiu 1945 – 1997, Galeria BWA Wrocław
Kontakty – Przestrzeń Intymna, Galeria Pusta Katowice, Galeria BWA Jelenia Góra, Galeria BWA Szczecin, BWA Wrocław, BWA Poznań, Praga
Into the Magic-,Sarajewo, Ljubliana, Jugosławia

1998
Warszawa na dzień przed…-,- Galeria Zachęta, Warszawa
I Biennale Fotografii Polskiej, Galeria BWA Arsenał, Poznań
Fotografia Roku – Fundacja Turleja , Kraków 1999 r .Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków

1999
Kolonie Artystyczne w Karkonoszach – Wspaniały Krajobraz, – BWA Jelenia Góra, Wrocław, Berlin

2000
Pejzaż końca Wieku – Galeria PF Poznań
2000 Thanks To From IMAGE – Galeria IMAGE, Aarhus, Dania

2001
Kontakty – Przełom czasu – czas przełomu – Galeria PUSTA
Katowice, Instytut Kultury Polskiej, Praga
Mistrzowie Polskiego Krajobrazu – Miejska Galeria Sztuki, Łódź

2002
„Wokół dekady” Fotografia polska lat 90 – Muzeum Sztuki w Łodzi,
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
„Magazyn wyobrazni” –Muzeum Sztuki Nowoczesnej,Hunfeld, Niemcy
„Pro Figura” – Bautzener Kunstferein e.V.Niemcy

2006
„Znaki Czasu“ BWA Katowice

Fotografie w zbiorach

Muzeum Sztuki w Łodzi
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego
Muzeum Sztuki Nowoczesnej ,Hunfeld, Niemcy
Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej, Fundacja Dla Śląska